מידע ללקוחות על אסיפה לאישור הסדר

קרינה

בטיחות בתקשורת הסלולרית

תקשורת, סביבה ובריאות

חברתנו מתייחסת ברצינות רבה לחששות הציבור מפני הקרינה הסלולרית. באתר שלנו תוכל לקבל מידע חיוני אודות הקרינה הסלולרית מהמכשיר הנייד וכן מידע בדבר המלצות משרד הבריאות בנוגע לשימוש זהיר במכשיר הנייד.
עוצמת השידור ורמת הקרינה של מכשירים

מידע בנוגע לקרינה הנפלטת מטלפונים סלולריים והמלצות משרד הבריאות
לכללי זהירות מונעת
טלפון סלולארי הוא מכשיר המאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו. לצורך כך מכיל הטלפון הסלולארי מקלט ומשדר, באמצעותם מתקיים הקשר בינו לבין התחנה הקבועה הנמצאת בסביבה. בתחנה הקבועה מצויות אנטנות לקליטה ושידור.
בשימוש במכשיר נייד ראשו של המשתמש נתון לחשיפה מקומית גבוהה יחסית לגלי רדיו. רמת החשיפה לקרינה מטלפונית סלולאריים ניידים מבוססת על יחידת מדידה הידועה כ- SAR שפירושו קצב ספיגה סגולי (Specific Absorption Rate), המתאר את כמות האנרגיה הנספגת ליחידת מסה של חומר ביולוגי (לדוגמא: גוף האדם). היחידות שבהן נמדד ה SAR הן ואט לק"ג או מילי ואט לגרם.
בדיקת SAR נערכת על ידי היצרן ובמסגרתה נבדק דגם מכשיר שלם ותקין בתנאי מעבדה. רמת ה- SAR בפועל של הטלפון הסלולרי משתנה. באופן כללי, עם הקירבה לאנטנת תחנת הבסיס, רמת ה- SAR שלו תהיה נמוכה יותר מאשר במקרה בו המכשיר מרוחק מאנטנת הבסיס או במקרה בו איכות הקליטה טובה פחות.
תהליך מדידת רמת SAR הינו מורכב מאוד, וקיימות בעולם מעבדות ספורות המיומנות לבצע מדידות SAR. יצרנים של טלפונים ניידים, חייבים לבצע מדידות של רמות SAR למכשירים בתנאים מחמירים (בהספק שידור מקסימלי) בהתייחס לתקנון האמריקאי או האירופי ולציין את רמת ה SAR הגבוהה ביותר שנמדדה.
בשל מורכבות הבדיקה, לא מבוצעות בדיקות SAR תקופתיות במכשיר. במהלך תקופת אחזקת הטלפון הסלולרי, לרבות במקרה בו טלפון סלולרי עבר חבלה, תיקון או שינוי בתצורתו המקורית עלול לחול שינוי ברמת ה-SAR לעומת רמת ה- SAR שלו במועד הבדיקה.
עמדת משרד הבריאות הינה כי עדיין לא ברור האם השימוש בטכנולוגיה הסלולארית קשור בעליה בסיכון לפיתוח גידולים ממאירים ושפירים. יחד עם זאת, בהתחשב בממצאי המחקרים העדכניים, משרד הבריאות קבע כי יש להמשיך לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת.

תמצית המלצות משרד הבריאות

  • השתמשו ברמקול/דיבורית אישית או אוזניה שאינה אלחוטית.
  • הרחיקו את המכשיר מהגוף.
  • צמצמו את כמות ומשך השיחות.
  • המעיטו ככל האפשר משיחות באזורים בהם הקליטה חלשה.
  • המעיטו ככל האפשר משיחות באזורים בהם קיים מיסוך כמו מעלית, רכבת וכדומה.
  • המעיטו בשיחות בזמן נהיגה ובכל מקרה פעלו בהתאם להוראות החוק.
  • הקפידו הקפדת יתר על כללי הזהירות עם ילדים והדריכו אותם בהתאם.
  • צמצמו את כמות השימוש בטלפון הסלולרי אצל ילדים.
  • השתמשו בעזרים המקטינים את החשיפה לקרינה כרמקול או אוזניה שאינה אלחוטית.

 

X

המוצר התווסף בהצלחה לסל המוצרים שלך.

המשך בקניות עבור לקופה